opgebloeid

Gaby van Erp

"logica brengt je van A naar B

verbeelding brengt je overal"

 

-Albert Einstein

Praktijk Opgebloeid

 

Opgebloeid biedt training voor kinderen, jongeren en volwassenen bij o.a. dyslexie, dyscalculie en AD(H)D.

Ik werk volgens de Davis® methode. Een creatieve aanpak voor al je 'problemen'.

 

 

 

Heb je moeite met lezen, schrijven, rekenen?

 

Praktijk Opgebloeid biedt hulp bij:

 

- dyslexie (lezen en spellen)

- dysgrafie (schrijven)

- dyscalculie (rekenen)

 

Of heb je moeite met concentreren, voel je je vaak boos of verdrietig?

 

Praktijk Opgebloeid biedt hulp bij:

 

- concentreren (ontspannen je aandacht richten)

- plannen

- hoogsensitiviteit AD(H)D, ADD

 

Tijdens een Davis® counseling leer je om te gaan mét en weer te vertrouwen op je eigen leren en kunnen. Je krijgt inzicht in hoe je leert en weer grip op je gedrag. De Davis methode is ontwikkeld door Ronald Davis, en gaat uit van de capaciteiten en mogelijkheden van de denkwijze van de persoon. Mensen met problemen als dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en andere lees-, leer- en leefproblemen zijn sterk in beelddenken. De waarneming wordt verbeterd, zodat de informatie via de zintuigen (horen, zien, voelen) op een juiste manier kan worden verwerkt in de hersenen. Deze methode is zowel geschikt voor schoolgaande kinderen, studenten, als voor volwassenen.

 

 

Interesse?

Herken je wat je gelezen hebt bij jezelf of bij je kind? Wil je onderzoeken of jij of je kind in aanmerking komt voor een counseling?

Dan nodig ik je graag uit om contact met me op te nemen!

Het ontstaan van lees-, leer- of leefproblemen

 

Iedereen wordt geboren als beelddenker (non-verbaal denken). Tot ons 4e levensjaar is dit de meest gebruikte manier waarop we denken, informatie onthouden en leren. Beelddenken doe je met al je zintuigen, het gaat dus niet alleen om plaatjes maar om horen, voelen, ruiken enz... Het taaldenken komt op gang, zodra een kind leert praten. Maar net zoals dat je links- of rechtshandig bent heb je ook een voorkeur voor hoe je denkt. Op school komt een kind intensief in contact met taaldenken (verbaal denken) en schrijven. Dan gaat men ervan uit, dat deze manier van denken vanzelf eigen wordt gemaakt.

 

Kenmerken:

Voor sommige kinderen komt het taal-denken niet, of nauwelijks op gang. Dan ontstaan er leef- of leerproblemen, met lezen (dyslexie), letters, spelling, topografie of rekenen (dyscalculie), of zelfs gedragsproblemen zoals: (ADHD/ADD). Vaak al op de basisschool maar in sommige gevallen ook pas tijdens het voortgezet onderwijs (vreemde talen, meer vakken met problemen).

Opgebloeid is lid van de Davis Dyslexia Association International. Uitsluitend mensen die in dienst zijn bij een gecertificeerde Davis specialist of mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis ® Dyslexia Association International mogen op professionele basis werken met Davis®, Davis ® Dyslexia Correction, inclusief Davis® Symbol Mastery, Davis® Oriëntation Counseling en Davis® Math Mastery.

praktijk die hulp biedt bij o.a. dyslexie, dyscalculie en AD(H)D