Wat kan een counseling betekenen voor jou en/of je kind?


In de counseling gaan we allereerst aan de slag met ontspanningsoefeningen, oriëntatieoefeningen (concentratie en focus), energie aanpassen aan de taak waar je op dat moment mee bezig bent en vertrouwd raken met jouw manier van waarnemen.

Daarnaast voorziet de Davis® methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het ‘probleem’ kan visueel gemaakt worden en door het zicht hierop kan je het daardoor zelf veranderen.

Het resultaat is dat er weer plezier komt in de manier van leren en ervaren waardoor het zelfvertrouwen een enorme boost krijgt.

Door de Davis® methode krijgen kinderen en volwassenen weer grip op hun manier van leren en denken. Ze krijgen zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing van hun ‘ probleem’.

Logo Davis Dyslexia Association
Logo Vereniging van Davis Counselors
Logo stichting kwaliteitskader jeugd